Як громадам отримати 2 мільйони гривень на розвиток соціальних послуг?

Пілотний проект „Розвиток соціальних послуг” нарешті став доступним для громад. Принаймні так про це інформує Мінсоцполітики. 21 липня 2021 року уряд спростив умови участі територіальних громад. Громади, які візьмуть участь у пілотному проекті, отримають фінансування на запровадження ключових соціальних послуг.

Проект стартував ще минулого року, але у 2020 році цільовими коштами на проект з державного бюджету не змогла скористатися жодна громада через недостатній розвиток соціальної інфраструктури.

Проаналізувавши ситуацію, Міністерство соціальної політики України спростило умови участі у пілотному проекті. Тепер на державну допомогу може претендувати кожна територіальна громада, у якій працює хоча б один фахівець із соціальної роботи. Також передбачається можливість участі у проекті надавачів соціальних послуг державного, комунального та недержавного секторів.

Узагальненої інформації щодо подачі документів на жаль, немає, тому Центр Розвитку громад Чернігівської області зібрав аналітику в один матеріал для полегшення процесу підготовки і подачі документів громадам.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за виконання програми є Мінсоцполітики. Держава може надати в 4 рази більшу суму, ніж передбачено бюджетом ТГ, але не більше 2 млн. грн (80%х20%).

Бюджетні кошти спрямовуються на оплату таких соціальних послуг:

 • денний догляд для осіб з інвалідністю (крім дітей) та осіб похилого віку;
 • денний догляд для дітей з інвалідністю;
 • підтримане проживання;
 • супровід під час інклюзивного навчання;
 • соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці;
 • тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;
 • догляд стаціонарний.

Надавачі соціальних послуг державного, комунального та недержавного сектору повинні відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою КМУ від 3 березня 2020 р. № 185.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Всеукраїнська Асоціація ОТГ: “Голос громад має бути потужним”.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад надають на адресу Нацсоцслужби (01601, м.Київ, вул.Еспланадна, 8/10) пакет документів в паперовій формі, який містить:

 • заяву, підписану сільським, селищним, міським головою, що засвідчує намір такої територіальної громади взяти участь у проекті, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • відомості про фахівців із соціальної роботи, які працюють на території територіальної громади та кількість осіб, які проживають на її території;
 • результати визначення потреб населення села, селища, міста в соціальних послугах (або посилання  на офіційний вебсайт виконавчих органів, де містяться ці документи без надсилання відповідних копій);
 • документи, що підтверджують затвердження у місцевому бюджеті видатків на фінансування соціальних послуг у відповідному бюджетному році (або посилання  на офіційний вебсайт виконавчих органів, де містяться ці документи без надсилання відповідних копій);
 • відомості щодо соціальних послуг, надання яких передбачається забезпечити в межах проекту, із розрахунком загальної та помісячної потреби у фінансуванні таких послуг за рахунок бюджетних коштів протягом бюджетного року, що здійснюється відповідно до затверджених державних стандартів соціальних послуг, та прогнозними показниками ефективності надання соціальних послуг за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Обсяг бюджетних коштів, що виділяється окремій територіальній громаді в межах проекту, не може перевищувати 2 млн. грн. протягом бюджетного року. Мінсоцполітики приймає рішення про участь виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у проекті на підставі пропозицій, поданих Нацсоцслужбою. Нацсоцслужба готує пропозиції щодо участі виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у проекті в разі їх відповідності таким умовам:

 • в територіальних громадах працюють фахівці із соціальної роботи;
 • визначено потреби населення відповідної територіальної громади у соціальних послугах в установленому порядку;
 • бюджетом територіальної громади передбачено кошти на фінансування соціальних послуг. Обсяг таких коштів становить не менше ніж 20 відсотків потреби у фінансуванні соціальних послуг, надання яких забезпечуватиметься в межах проекту, за рахунок бюджетних коштів;
 • визначено показники ефективності соціальних послуг, які надаються за рахунок бюджетних коштів (зокрема зменшення кількості осіб, зокрема осіб з інвалідністю, які перебувають у закладах системи інституційного догляду та виховання; збільшення кількості осіб, щодо яких вжито заходів із запобігання потраплянню до закладів інституційного догляду та виховання; збільшення кількості дітей, яким забезпечено інклюзивне навчання; зменшення кількості осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; урахування в місцевих програмах соціального захисту та бюджетах наступних періодів видатків на соціальні послуги, які надаються на постійній основі).

Терміни подачі документів: дедлайн подачі відсутній, громади можуть подаватися протягом року. Відповідно, чим пізніше подадуть пакет документів, тим менше фінансування отримають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Державна фінансова підтримка сільгосптоваровиробників як один з інструментів розвитку сільських територій.

Для розгляду пакета документів виконавчого органу ради щодо участі у проекті згідно з наказом Нацсоцслужби утворюється робоча група у складі семи осіб, із числа яких визначаються голова та секретар робочої групи. Пакети документів приймаються та реєструються уповноваженим на це працівником Нацсоцслужби не пізніше ніж наступного робочого дня після їх надходження. Пропозиції робочої групи про участь виконавчих органів сільської, селищної, міської ради у проекті оформляються протоколом засідання робочої групи Нацсоцслужби, копія якого не пізніше ніж через два робочих дні з дати підписання надсилається Мінсоцполітики.

Рішення Мінсоцполітики про участь виконавчих органів сільської, селищної, міської ради у проекті оформляється наказом Мінсоцполітики, копія якого не пізніше ніж через два робочих дні з дати підписання надсилається відповідним структурним підрозділам та виконавчим органам сільської, селищної, міської ради засобами електронного зв’язку.

У разі прийняття рішення про участь відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у проекті Мінсоцполітики опрацьовує поданий ним розрахунок загальної та помісячної потреби у фінансуванні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики відповідно до зазначених розрахунків.

Мінсоцполітики перераховує відповідним структурним підрозділам облдержадміністрацій бюджетні кошти, призначені для фінансування соціальних послуг у межах проекту, щомісяця до 5 числа згідно з помісячним розписом асигнувань. Структурні підрозділи протягом двох операційних днів перераховують бюджетні кошти на рахунки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, відкриті в територіальних органах Казначейства, для проведення відповідних видатків. Виконавчі органи рад, щодо яких прийнято рішення про участь у проекті, здійснюють оплату соціальних послуг, наданих одержувачам соціальних послуг, на підставі договору про надання соціальних послуг, акта приймання-передачі наданих послуг, примірні форми яких затверджуються Мінсоцполітики, та/або рахунка. Рішення про попередню оплату соціальних послуг приймається Мінсоцполітики на строк не більше трьох місяців (для оплати товарів, робіт і послуг за поточними видатками). Оригінали договорів про надання соціальних послуг, актів приймання-передачі наданих послуг та/або рахунків зберігаються в виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, щодо яких прийнято рішення про участь у проекті, подають щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, відповідним структурним підрозділам за встановленою Мінсоцполітики формою звіти про використання бюджетних коштів та про досягнення показників ефективності надання соціальних послуг для їх узагальнення та подання до 15 числа Нацсоцслужбі.

Нацсоцслужба узагальнює подані звіти про використання бюджетних коштів та про досягнення показників ефективності надання соціальних послуг і протягом двох робочих днів подає їх Мінсоцполітики. У разі невикористання виконавчим органом сільської, селищної, міської ради у попередньому звітному періоді понад 50 відсотків перерахованих їм бюджетних коштів обсяг фінансування такої громади у наступному звітному періоді може бути зменшений на відповідний обсяг невикористаних асигнувань.

Посилання на відповідні нормативні документи:

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг – https://bit.ly/2Vko1s5.

КРИТЕРІЇ діяльності надавачів соціальних послуг – https://bit.ly/3iYv5T9.

Наказ Мінсоцполітики 20.10.2020 № 728 про затвердження ПРИМІРНИХ ФОРМ та та форм звіту з реалізації пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг” – https://bit.ly/3l6xo9B.

Автор: Ольга Кунтиш, виконавчий директор Центру розвитку громад Чернігівської області.

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Залиште свій коментар!
Введіть своє ім'я