«Чернігівекопроект» надає послуги зі складання звітів зі стратегічної екологічної оцінки «під ключ»

Легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії реалізації. Саме такого простого принципу, на якому базується стратегічна екологічна оцінка (СЕО), дотримується ТОВ «Чернігівекопроект». 

Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» СЕО обов’язковий для визначення, опису та оцінювання наслідків, що впливають на довкілля та здоров’я населення через виконання документів державного планування (містобудівна документація: генеральний план, детальний план території або план зонування території, схеми планування району; стратегій, загальнодержавних програм, державних цільових програм та інших програм і програмних документів, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування), розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Положення Закону, зокрема, поширюються на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Варто врахувати, що процедура СЕО потребує спеціальних знань санітарного та природоохоронного законодавства, методів оцінювання екологічних аспектів, ризиків та впливів, а також розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків на навколишнє середовище та здоров’я населення, тому найкращим рішенням буде доручити виконання даної роботи ТОВ «Чернігівекопроект», який візьме на себе всі процеси по створенню стратегічної екологічної оцінки від початку і до кінця. 

Доручаючи цей процес компанії ТОВ «Чернігівекопроект» ви суттєво економите час та фінансові ресурси. 

Отримати більш детальну інформацію щодо розробки СЕО від «Чернігівекопроект» ви можете за телефоном: (097) 401 95 07.

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Залиште свій коментар!
Введіть своє ім'я